Навраќање кон македонската традиција и култура. Тоа што ни е пренесено од постарите генерации е преведено преку рацете на занаетчиите во нашите производи…